De gevangenis te Gent
HomeBezoekersHoe bereiken?ContactJobs
Herstelgerichte detentiePartnerorganisatiesAannemersOrganisatieInfo
 

Bezoekregeling 

 

Geldstortingen voor een gedetineerde:

Men kan  geld overschrijven of storten op de postrekening van de gevangenis
BE42 6792 0055 2954, met vermelding van de naam en voornaam van de gedetineerde in de mededeling.
Voor overschrijvingen vanuit het buitenland gelden volgende codes :
IBAN: BE42 6792 0055 2954; BIC: PCHQBEBB

 

 

De gevangenis te Gent kent verschillende bezoekvormen:
· bezoek aan tafel (in de gewone bezoekzaal)
· bezoek achter glas
· familiaal bezoek (in daartoe bestemde ruimten)
· kinderbezoek (in een speciaal voor de kinderen ingerichte bezoekzaal)
·
ongestoord bezoek (in daartoe bestemde kamers)

 

- Algemene bezoekregeling

- Bezoek aan tafel en bezoek achter glas

- Kinderbezoek, familiaal bezoek en ongestoord bezoek


Algemene regeling bezoek


Bloed- en aanverwanten in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen), de voogden, de echtgeno(o)t(e), de levenspartner, broers, zussen, ooms en tantes kunnen zonder meer op bezoek komen. Men moet wel kunnen aantonen dat er een effectieve familieband bestaat (via identiteitsbewijs, trouwboekje, uittreksel uit het bevolkingsregister,…).

Voor alle andere personen dient de gedetineerde vooraf een schriftelijke toestemming aan de directie te vragen. Bij deze aanvraag dient de gedetineerde een fotokopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de bezoeker toe te voegen. Deze fotokopie dient via de post aan de gedetineerde toegezonden te worden.

Wie reeds een gedetineerde bezoekt, kan in principe niet meer op bezoek bij een andere gedetineerde (tenzij  er een bloedverwantschap bestaat bv. zus, broer, vader, moeder enz. ).

 

Het bezoek kan eveneens worden geweigerd aan personen die van geen gerechtvaardigd belang kunnen doen blijken. Ex-gedetineerden worden in de regel niet toegelaten  tenzij het gaat om een familielid of de vaste partner.

 

Identiteitsdocumenten

Als algemene regel geldt dat iedereen die op bezoek komt, in het bezit dient te zijn van een officieel identiteitsdocument met naam, voornaam en foto van de bezoeker bv. identiteitskaart, reispas, rijbewijs,…).

Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dienen bij het betreden van de gevangenis ook een identiteitsdocument voor te leggen waarop hun naam, voornaam en foto zijn vermeld. Een foto is niet noodzakelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar, het zgn. kinderpasje volstaat.

 

Minderjarigen

Een minderjarige onder de 16 jaar moet steeds vergezeld zijn door een volwassene, behoudens andersluidende beslissing van de directeur.

Een minderjarige die op bezoek komt

- bij een gedetineerde die niet het ouderlijk gezag uitoefent, of

- niet vergezeld is van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, dient in het  bezit te zijn van een kopie van de identiteitskaart van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent én van een schriftelijke toelating van deze persoon.
 

Aantal bezoekers

Per bezoekbeurt worden maximum 3 personen toegelaten, zuigelingen (kinderen die nog niet kunnen lopen en op de arm worden gedragen) niet meegeteld.

Uitzondering: partner en eigen kinderen jonger dan 16 jaar worden met meer dan drie personen toegelaten.
 

TOP

 

Bezoekuren  bezoekzaal en bezoek achter glas

Op werkdagen van maandag tot vrijdag

Inschrijvingen eindigen om

Aanvang bezoek

Einde bezoek

12u55 13u15 14u15
14u10 14u30 15u30
14u40 15u00 16u00
15u25 15u45 16u45
15u55 16u15 17u15
16u40 17u00 18u00

Op zaterdagen (of werkdagen met zaterdagdienst)

Inschrijvingen eindigen om

Aanvang bezoek

Einde bezoek

09u00 9u15 10u15
09u25 9u45 10u45
10u10 10u30 11u30
10u40 11u00 12u00
----------Pauze---------- ------Pauze----- -----Pauze----
12u50 13u10 14u10
14u05 14u25 15u25
14u25 14u45 15u45
15u20 15u40 16u40
15u40 16u00 17u00

Op zondagen: ENKEL VOOR BEKLAAGDEN

Inschrijvingen eindigen om

Aanvang bezoek

Einde bezoek

08u50 09u00 10u00

Aandacht: Van maandag tot en met vrijdag kan u één maal per week een verlengd bezoeken aanvragen van 14u30 tot 16u00. U moet dat bezoek de dag voordien aanvragen.
TOP

TERUG

Home  -  Bezoekers  - Hoe bereiken?  Contact  -  Jobs  -  Info
Missie - Partnerorganisaties - Gevangenisarbeid - Organisatie