Gevangenis Gent

   Bijkomende versoepeling voor bezoek vanaf 26/07/21.  -   Assouplissement supplémentaire de la visite à partir du 26/07/21.  - Additional facilitation for visits from 26/07/21.  - Zie pagina / Voir page / See page : Bezoek / Coronabezoek - (Bericht van / avis du / message from : 22/07/21)