Ongestoord bezoek

Wat?

Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.  

Ongestoord bezoek met één persoon (partner) is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. U, als bezoeker dient hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier te geven. Dit formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.

Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt.

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie mee heeft (dit moet men kunnen aantonen).

Wanneer?