Ongestoord bezoek

Wijziging uurregeling voor het ongestoord bezoek vanaf 01/12/21 (update 29/11/21).

Wat?

Wekelijks is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe.  Na het ongestoord bezoek gaat de gedetineerde niet meer in preventieve quarantaine. Er is een strikte naleving van de hygiënemaatregelen en verluchting van de ruimte voor bezoek zonder toezicht. Tijdens het bezoek in de bezoekruimte moet u geen mondmasker dragen.

Ongestoord bezoek met één persoon (partner) is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. U, als bezoeker dient hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier te geven. Dit formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.

Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt.

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie mee heeft (dit moet men kunnen aantonen).

Wanneer? 

Regels voor het ongestoord bezoek wegens Corona