Ongestoord bezoek

Ongestoord bezoek: wegens coronamaatregelen is er tot nader bericht geen ongestoord bezoek mogelijk (bericht van 20/11/2020).

Wat?

(Wekelijks) is het mogelijk om de gedetineerde te bezoeken in een aparte bezoekruimte waarin geen direct toezicht wordt gehouden. Dit bezoek duurt 2 uur en laat meer intimiteit toe. Omwille van de Coronamaatregelen is er momenteel maximum 1 bezoek (familiaal en ongestoord tezamen) mogelijk per maand per gedetineerde. De gedetineerde gaat niet meer in quarantaine na het ongestoord bezoek (wijziging vanaf 28/09). Er is een strikte naleving van de hygiënemaatregelen en verluchting van de ruimte voor bezoek zonder toezicht.

Ongestoord bezoek met één persoon (partner) is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. U, als bezoeker dient hiervoor uw toestemming op het speciaal daartoe bestemde formulier te geven. Dit formulier kan u in de inkomhal van de gevangenis verkrijgen.

Binnen de maand na de aanvraag beslist de directie, na advies van de psychosociale dienst en de penitentiair assistent, of het bezoek al dan niet toegestaan wordt.

De gedetineerde zorgt voor de reservatie van dit bezoek.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e), de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin of de partner waarmee men reeds 6 maanden een duurzame relatie mee heeft (dit moet men kunnen aantonen).

Wanneer? 

Opgelet: de laatste bezoekreeks van 15u15 tot 17u15 kan momenteel niet doorgaan wegens Coronamaatregelen.

Regels voor het ongestoord bezoek wegens Corona