Jobs

Hoe solliciteren voor een job in de gevangenis, statutaire selectie?

Via Selor, het selectiebureau van de federale overheid, kan je solliciteren voor alle jobs die in de gevangenis te begeven zijn: kaderfuncties, administratieve functies, psycholoog, maatschappelijk assistent, (psychiatrisch) verpleegkundige, penitentiair bewakingsassistent enz.

Hoe de procedure verloopt lees je hier. Deelnemen aan selectietesten op computer en een interview zijn daar altijd een onderdeel van.

Sommige specifieke selecties zoals voor penitentiaire bewakingsassistenten gaan volgens een aangepaste procedure. Daarover vind je details op aparte pagina's op de website van Selor.

Penitentiair bewakingsassistent

Een job als penitentiair bewakingsassistent vraagt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt voor een veilige omgeving waarin een menselijke sfeer hangt. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: gedetineerden, collega's en de directie. Je gelooft in een zinvolle detentie waarin de focus op herstel en re-integratie ligt. 

Teamwerk is erg belangrijk gezien je in een continudienst werkt. Je laat je met andere woorden niet afschrikken door ochtenddiensten, namiddag- of nachtdiensten, zelfs op zon- en feestdagen.

Een groot deel van je job bestaat uit het toezien op de veiligheid en dit door:

  • fysieke controles uit te voeren, bijvoorbeeld het fouilleren van personen

  • de toegang en de aanwezigheid van personen te controleren, bijvoorbeeld bij de verplaatsingen van gedetineerden, medewerkers en bezoekers...

  • gedetineerden alleen of in groep te begeleiden en te observeren, bijvoorbeeld in de werkplaatsen, tijdens bezoek...

  • bewakingsopdrachten uit te voeren op een sectie of een leefeenheid.

  • incidenten te melden, net als informatie die je relevant lijkt voor de directie

  • de veiligheidsinstallaties te inspecteren.

Daarnaast zorg je ook voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen de gevangenis door:

  • maaltijden te bedelen, kledij rond te brengen, de kantine te verzorgen, ... Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de gedetineerden.

  • het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d. te organiseren

  • vragen van gedetineerden te beantwoorden. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten.

  • toe te zien bij bijzondere activiteiten van een bepaalde groep gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.

Het eerste jaar van je loopbaan als penitentiair bewakingsassistent is een stage. Tijdens deze stage krijg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Na een positieve evaluatie kan je vervolgens volwaardig aan de slag gaan. 

Meer info over de functie?
Enoch Doncq - attaché Cel Selectie en Loopbaan
FOD Justitie
E-mail: infojob.epi.nl@just.fgov.be