Contact met gedetineerden

Contact met gedetineerden anders dan via het bezoek

Telefoneren

Naar gedetineerden telefoneren van buiten de gevangenis uit is niet mogelijk.

Telefonisch worden nooit inlichtingen gegeven over een gedetineerde.  

De gedetineerden kunnen dagelijks op eigen kosten telefoneren. Dit gebeurt via telefoontoestellen op cel en met een persoonlijke code waarop belkrediet kan gekocht worden. 

Briefwisseling

Elke gedetineerde kan een onbeperkt aantal brieven sturen en ontvangen. Alle inkomende brieven worden geopend en aan een penitentiaire controle onderworpen, behalve deze van de advocaat en van de instanties met wie de gedetineerde ten alle tijde onder gesloten omslag correspondentie mag voeren.

Gedetineerden kunnen enkel brieven of kaarten ontvangen. Andere voorwerpen (geld, postzegels, enz.) of pakketten via de post zijn niet toegelaten.
Een e-mail of een fax versturen naar een gedetineerde is niet mogelijk.

Brieven van en aan familie en vrienden
De post die de gedetineerden van hun familie en vrienden krijgen, wordt gecontroleerd om na te gaan of er geen verboden voorwerpen of middelen in zitten. De post wordt enkel gelezen indien de gevangenisdirectie vreest voor de orde en veiligheid van de gevangenis. De directeur kan dan beslissen om de brief of bijgesloten voorwerpen niet aan de gedetineerde te bezorgen en in bewaring te nemen. Hij deelt dit mee aan de gedetineerde. De gedetineerde krijgt deze terug bij zijn invrijheidstelling.
De post die de gedetineerden versturen wordt in principe niet gecontroleerd. Als de directeur vermoedt dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid, kan hij de post laten controleren en eventueel niet verzenden en teruggeven aan de gedetineerde.
De onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden briefwisseling te voeren met bepaalde personen.

Bezoekaanvragen en brieven van familie, vrienden en bezoekers van gedetineerden kunnen gedeponeerd worden in een brievenbus aan de inkom van de Nieuwewandeling. Deze briefwisseling krijgt uiteraard dezelfde controle als de gewone post.


 

Geldstortingen voor een gedetineerde

Men kan geld overschrijven ten voordele van een gedetineerde via de postrekening van de gevangenis met vermelding van de naam en voornaam van de gedetineerde in de mededeling: 

IBAN: BE42 6792 0055 2954

BIC: PCHQBEBB