Dagelijks bezoek

Gemeenschappelijk en individueel bezoek: 

Wat?

Het gemeenschappelijk bezoek gaat door in de bezoekzaal (= gewoon bezoek aan tafel). In uitzonderlijke gevallen kan de directie beslissen dat het bezoek doorgaat achter glas (= individueel bezoek).

Indien u glasbezoek heeft, krijgt u voor het bezoek een kantinelijst en een balpen om uw bestelling te noteren. U rekent af bij vertrek.

Aantal?

Er kunnen maximaal drie personen samen op bezoek komen, uitgezonderd de kinderen uit het gezin van de gedetineerde: geen maximum

Wie?

  • Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn: de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen, ... Eveneens: de voogd, de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner, de broers, zussen, ooms en tantes. Zij moeten hun verwantschap kunnen bewijzen met een officieel document (trouwboekje, attest van gezinssamenstelling, ...).
  • Andere bezoekers kunnen op bezoek komen na een toelating door de directie (duurt maximum 4 werkdagen). De gedetineerde vraagt dit zelf aan bij de directie aan de hand van de fotokopie (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. Deze fotokopie wordt via de post aan de gedetineerde toegestuurd of gedeponeerd in de brievenbus aan de ingang van de gevangenis. Er kan via de bezoekdienst telefonisch contact opgenomen worden of de bezoekaanvraag wel of niet goedgekeurd is. Als het bezoek de orde of de veiligheid in het gevaar kan brengen, kan de directie weigeren een toelating te geven.
  • Minderjarigen onder de 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een ouder of een meerderjarige persoon die hiervoor de toelating heeft verkregen van de ouders of de voogd. Uitzonderlijk kan de directeur een afwijking toestaan.
  • Minderjarigen van 16 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een toelating van een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (toelatingsbrief + kopie van de identiteitskaart), tenzij zij bij een van hun ouders op bezoek komen of vergezeld zijn door één van hen.

Wanneer?

Gelieve bij het eerste bezoek een half uur vroeger aan te komen om de nodige formaliteiten in orde te brengen.

Aandacht: gedetineerden kunnen slechts 1 bezoek per dag ontvangen. Verlengd bezoek (= dubbel bezoekuur) is slechts uitzonderlijk mogelijk. De gedetineerde vraagt dit vooraf aan bij de directie.