Hulp -en dienstverlening

Tijdens de detentie behoudt de gedetineerde het recht op toegang tot de bestaande hulp- en dienstverlening.

Om de gedetineerden te begeleiden tijdens hun detentie en om hun re-integratie in de maatschappij voor te bereiden werkt de gevangenis samen met diverse organisaties van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor (de organisatie van) de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het gaat onder meer over welzijn, onderwijs, sport, tewerkstelling, cultuur, gezondheid, ...

De Vlaamse Gemeenschap erkent, subsidieert en stimuleert organisaties om de hulp- en dienstverlening ook binnen de muren aan te bieden aan gedetineerden en hun directe sociale omgeving.

De Vlaamse beleidscoördinator leidt het geheel aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Hij doet dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de hulp- en dienstverlenende organisaties. Zij vormen samen het beleidsteam van de gevangenis. Het beleidsteam bepaalt de werking van het coördinatieteam en stimuleert de samenwerking via actieplannen.


Coördinatieteam hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

Het CORT zorgt er onder meer voor dat de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gepland en bekendgemaakt wordt, dat medewerkers goed onthaald en ondersteund worden en het aanbod afgestemd is met het penitentiair regime.

Het team bestaat uit de coördinatiefuncties van de structurele organisaties en wordt aangestuurd door de Vlaamse beleidscoördinator:

organisatieondersteuners, onderwijscoördinatoren, cultuurfunctionaris, sportfunctionaris, bemiddelaar werk, consulent gevangenisbibliotheek, coördinator ontgrendeld, verantwoordelijke kinderbezoek, CORT-penitentiair bewakingsassistent


Er wordt samengewerkt met een 30-tal organisaties die samen instaan voor een 100-tal medewerkers. Trajectbegeleiders, therapeuten, leerkrachten, sportmonitoren, vrijwilligers, vormingswerkers, ... verzorgen zowel individuele begeleidingen als groepsactiviteiten voor de gedetineerden.

Op de website van Welzijn en Samenleving vind je jaarverslagen en andere documenten over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.