Familiaal bezoek

Wijzigingen bezoekuren familiaal bezoek vanaf 01/12/21 

(update 29/11/21)

Wat?

Familiaal bezoek is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. Dit bezoek duurt 2 uren en kan (wekelijks) plaats vinden. De deuren van de bezoekkamers blijven open en er wordt toezicht gehouden. Er zijn slechts 3 bezoekers per gedetineerde  per bezoek toegestaan (wijziging vanaf 14/06/21). Tijdens het bezoek in de bezoekruimte moet u geen mondmasker dragen.

Op zondagen met familieactiviteit is er geen familiaal bezoek. Dit wordt vooraf aangekondigd in de wachtzaal en de bezoekzaal.

Aantal?

Dit bezoek is voor minimum 2 en maximum 5 bezoekers.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin. (indien de partner alleen op bezoek komt, dient u gebruik te maken van het ongestoord bezoek).
  • De bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (= kinderen, ouders,...), broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden. 

Wanneer? 

Regels familiaal bezoek tijdens Corona