Familiaal bezoek

Familiaal bezoek: wegens coronamaatregelen is er tot nader bericht geen  familiaal bezoek mogelijk (bericht van 20/11/2020)

Wat?

Familiaal bezoek is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. Dit bezoek duurt 2 uren en kan (wekelijks) plaats vinden. De deuren van de bezoekkamers blijven open en er wordt toezicht gehouden. Omwille van de Coronamaatregelen is er momenteel maximum 1 bezoek (familiaal en ongestoord tezamen) mogelijk per maand per gedetineerde. De gedetineerde gaat niet meer in quarantaine na het familiaal bezoek (wijziging vanaf 28/09). Er zijn slechts 3 vaste bezoekers per gedetineerde per maand toegestaan (wijziging vanaf 09/10/2020).

Op zondagen met familieactiviteit is er geen familiaal bezoek. Dit wordt vooraf aangekondigd in de wachtzaal en de bezoekzaal.

Aantal?

Dit bezoek is voor minimum 2 en maximum 5 bezoekers.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin. (indien de partner alleen op bezoek komt, dient u gebruik te maken van het ongestoord bezoek).
  • De bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (= kinderen, ouders,...), broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden. 

Wanneer? 

Opgelet: vanaf 14/09 is er op zon - en feestdagen enkel familiaal bezoek van 10u tot 12u.
De andere bezoekmomenten op woensdag en zaterdag blijven behouden.

Regels familiaal bezoek tijdens Corona