Familiaal bezoek

Familiaal bezoek kan opnieuw doorgaan vanaf maandag 14/06/21 ! (update 11/06/21)

Wat?

Familiaal bezoek is mogelijk na 1 maand detentie en wordt vooraf door gedetineerde aangevraagd. Dit bezoek duurt 2 uren en kan (wekelijks) plaats vinden. De deuren van de bezoekkamers blijven open en er wordt toezicht gehouden. Omwille van de Coronamaatregelen gaat de gedetineerde na het familiaal bezoek in preventieve quarantaine. Er zijn slechts 3 bezoekers per gedetineerde  per bezoek toegestaan (wijziging vanaf 14/06/21). Tijdens het bezoek in de bezoekruimte moet u geen mondmasker dragen.

Op zondagen met familieactiviteit is er geen familiaal bezoek. Dit wordt vooraf aangekondigd in de wachtzaal en de bezoekzaal.

Aantal?

Dit bezoek is voor minimum 2 en maximum 5 bezoekers.

Wie?

  • De echtgeno(o)t(e) of de levenspartner die deel uitmaakt van het gezin. (indien de partner alleen op bezoek komt, dient u gebruik te maken van het ongestoord bezoek).
  • De bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (= kinderen, ouders,...), broers, zussen, ooms, tantes, voogd. Het verwantschap moet ook hier bewezen worden. 

Wanneer? 

Regels familiaal bezoek tijdens Corona