Arbeid

Gevangenisarbeid

DE GEVANGENIS LEVERT GOED WERK 

Gedetineerden kunnen in de gevangenissen onder andere werken in werkplaatsen. Zij kunnen daar verschillende soorten eenvoudig werk uitvoeren voor externe bedrijven. Als uw bedrijf beroep wilt doen op gevangenisarbeid biedt u dat heel wat voordelen: 

  • Snelle leveringstijden
  • Competente arbeidskrachten

  • Veel arbeidskrachten - deadlines behalen

  • Bekwaam technisch personeel

  • Kwaliteit door middel van een ingebouwd systeem van controle

  • Bereikbaarheid en flexibiliteit

  • Tailored solutions

  • Interessante tarieven

Door werk te bieden aan gedetineerden, helpt u hen bovendien om hun detentietijd op een zinvolle manier door te brengen.

Bedrijven of aannemers die werk kunnen aanbieden aan de gedetineerden kunnen hiervoor contact opnemen met de werkhuisleider Manuel Barbiaux via e-mail manuel.barbiaux@just.fgov.be of telefonisch op het nummer 09 234 67 82.

Werk bieden aan gedetineerden

De gevangenis te Gent beschikt over 6 ateliers (4 ateliers voor de mannen, 1 voor de vrouwen en 1 voor de geïnterneerden) en stelt ongeveer 220 gedetineerden tewerk.
De gevangenis levert alleen productie en verkoopt geen producten. De aannemers brengen de grondstoffen en komen na het productieproces de afgewerkte producten ophalen. De gedetineerden worden betaald per afgewerkt stuk.

Gevangenisarbeid biedt gedetineerden de mogelijkheid hun detentietijd op een zinvolle manier te besteden en brengt hen belangrijke professionele en sociale vaardigheden bij. 

De vergoeding die gedetineerden krijgen voor hun arbeid stelt hen bovendien in staat de schadevergoeding voor de slachtoffers te betalen. Zij kunnen ook een spaarpotje aanleggen voor na hun invrijheidstelling en bijdragen tot de bestaansmiddelen van hun naaste familie. Het geld kan ook gebruikt worden om zaken aan te kopen uit de gevangeniskantine die het leven in detentie aangenamer maken.

Zowel gevangenisarbeid als opleiding spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding op de invrijheidstelling en de re-integratie in de samenleving. Om op een evenwichtige manier tegemoet te komen aan de belangen van de maatschappij, het slachtoffer en de dader zetten de lokale afdelingen van de Regie voor gevangenisarbeid zich in om een omgeving te creëren waarin de dader zijn competenties kan ontwikkelen.

Meer weten?

Als u werk wil bieden aan gedetineerden of als u meer wil weten over gevangenisarbeid, neem dan een kijkje op de website van de Regie voor Gevangenisarbeid. Ontdek hier welke soorten werk de gedetineerden kunnen uitvoeren en waar de werkplaatsen zich bevinden.