Videovisit

Version française: voir ci-dessous - English version: see below

 Heeft u een uitnodiging ontvangen via mail voor een videobezoek met een gedetineerde die momenteel in onze inrichting verblijft? De videobezoeken gaan door via de applicatie CISCO Webex Meetings. De handleiding voor dit videobezoek kan u via onderstaande knop downloaden, de link vindt u eronder.

Vous venez de recevoir une invitation par mail pour une visite vidéo avec un détenu qui réside actuellement dans notre établissement? Les visites vidéo ont lieu via l'application CISCO Webex Meetings. Vous pouvez télécharger le manuel via le bouton en-dessous et le lien se trouve en-dessous ce bouton.

Did you receive an invitation by e-mail for a video visit with a prisoner who is currently staying in our institution? The video visits continue through the CISCO Webex Meetings application. The manual for this video visit can be downloaded via the button below, the link can be found below.