Organisatie

Organogram

De Belgische gevangenissen ressorteren onder het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Inrichtingshoofd: Dirk Van Bogaert.