Aanbod

Welzijn

 • Individuele trajectbegeleiding
 • Persoonlijkheids-, relatie-, en herstelvormingen
 • Infoavonden over relevante thema's zoals voorwaardelijke invrijheidstelling, internering, werk na detentie,...
 • Partner- en gezinsactiviteiten

 • Kinderbezoek
 • Vormingen, creatieve en sportieve activiteiten, alsook individuele begeleiding voor gedetineerden met een (vermoeden van) beperking

 • Slachtoffer-dader bemiddeling 

Gezondheid

 • Vrijwillige psychotherapeutische gesprekken met gedetineerden die kampen met psychische of psychiatrische problemen

 • Bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten en Narcotics Anonymous

 • Tele-onthaal

 • Toeleiding naar geestelijke gezondheidszorg

Cultuur

 • Keramiekatelier
 • Tekenatelier

 • Creatieve workshops

 • Movie Channel

 • Culturele voorstellingen: muziek, stand-up comedy,...

 • Gentse Feesten en eindejaarsfeesten

 • Bibliotheek

Sport

 • Fitness
 • Crossfit

 • Baktrappers

 • Yoga

Onderwijs

 • Individueel onderwijs
 • Regulier groepsonderwijs

Werk

 • Individuele dienstverlening VDAB

Voorbeelden van externe aanbodverstrekkers waarmee momenteel wordt samengewerkt: